Choose another country or region to see content specific to your location.
Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
LỌC THEO
 • Series
 • Loại Bộ nhớ
 • Bộ nhớ
 • Bộ nguồn đề xuất
 • Cổng xuất hình
 • Slot Size
 • Chiều dài
 • Số lượng quạt
 • Tản nhiệt
Hiển thị: 105 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti AMP Extreme Holo
ZT-A30710B-10P
 • 6144 Cores
 • Boost: 1890 MHz
 • 8GB GDDR6X / 19.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo LHR
ZT-A30800F-10PLHR
 • 8704 Cores
 • Boost: 1770 MHz
 • 10GB GDDR6X / 19 Gbps / 320-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 AMP Holo LHR
ZT-A30700F-10PLHR
 • 5888 Cores
 • Boost: 1785 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI
ZT-T20610E-10M
 • 2176 Cores
 • Boost: 1650 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo
ZT-A30810F-10P
 • 10240 Cores
 • Boost: 1710 MHz
 • 12GB GDDR6X / 19 Gbps / 384-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 AMP White Edition
ZT-A30600F-10P
 • 3584 Cores
 • Boost: 1867 MHz
 • 12GB GDDR6 / 15 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 GDDR6
ZT-T16520R-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1590 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP Core GDDR6
ZT-T16520J-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1650 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER AMP
ZT-T16620D-10M
 • 1408 Cores
 • Boost: 1845 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER AMP Extreme
ZT-T20610B-10P
 • 2176 Cores
 • Boost: 1710 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP Extreme
ZT-T20600B-10P
 • 1920 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 AMP 6GB GDDR5
ZT-T16600D-10M
 • 1408 Cores
 • Boost: 1845 MHz
 • 6GB GDDR5 / 8 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti AMP 6GB GDDR6
ZT-T16610D-10M
 • 1536 Cores
 • Boost: 1860 MHz
 • 6GB GDDR6 / 12 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GT 710 2GB
ZT-71307-20L
 • 192 Cores
 • 954 MHz
 • 2GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH
GeForce® GT 710 2GB DDR3
ZT-71305-10L
 • 192 Cores
 • 954 MHz
 • 2GB DDR3 / 1600 MHz / 64-bit
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.