Có G-Sync
Không có G-Sync
KHỐI HỢP KIM RẮN
TUỔI THỌ (ĐƠN VỊ GIỜ)
Cao hơn là tốt hơn
Tụ rắn: 300,000
Tụ nhôm điện phân: 30,000
NHỮNG TÍNH NĂNG TUYỆT VỜI ĐÁNG MONG CHỜ

Open Apps wechat and Scan the above QR code.